Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

TANULSÁGOK, BÖLCSESSÉGEK, MONDÁK, AFORIZMÁK

 

 

Ha meg akarod tudni, hogyan gondolkodik, hallgasd meg, hogyan beszél.

 

Ha ki akarod zárni a bajt, csukd be a szád.

 

 

A legnagyobb hanyagság, melyet szülő adhat gyermekének, mindennap párpercnyi idő

 

Ne kicsinyeld le mások terhét,míg magad ki nem próbáltad

 

 

Az élet nem tudomány, menet közben találjuk ki

 

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a képesség, ami szembe száll a félelemmel

 

Ne azt nézd, hová estél, hanem azt, hol csusztál meg

 

A barátaidnak nincs szükségük a te magyarázkodásodra, az ellenségeid pedig úgy sem hiszik el 

 

A szkeptikus olyan ember, aki, ha látja kézírását a falon, azt monja, hamisítvány

 

Az embereknek szükségük van felelősség tudatra. Ugyan próbálnak ellenállni, de nem tudnak boldogulni nélküle

 

A becsületesség a legjobb politika, csak kevés politikus ismeri fel.

 

A boldogságnak egyik akadálya, hogy mindig túl nagy boldogságot várunk.

 

A bölcsesség a gyengék ereje.
Nincs hasznosabb dolog, mint felismerni, hogy tévedtünk.

A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség.

A bűn feladja önmagát.

A csúszó-mászók sohasem botlanak meg.
A napnak is van foltja.
Az egyik rendszer oltárterítője a következő lábtörlője.

Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.

A szépség jó dolog, de csak addig, míg nem veszi észre önmagán.

Ne törekedj a gazdagságra, mert ha megszerezted, megöl az unalom.

A szerelemre méltó férfi ritkán érkezik a szerelem órájában. Néha a kezdők látnak legtovább.
Aki jól szenved, kevésbé szenved.
Aki nem okos, csak okoskodik, sohasem fog repülni.
A háború háborút nemz, a győzelem vereséget.

A depresszió a nem vállalt nehézségek következménye.

Aki nem hatol át szenvedélyei poklán, sosem küzdheti le azokat.

A szótlanság elszigetel.
A nő addig szép, amíg szeretik. 
A beteljesülés a férfi számára vég, a nő számára kezdet.

Ha okos emberek közé belép egy szépasszony, kész a bolondokháza. 

A képzelőerő fontosabb, mint az ismeret.

 

A dolgok, amelyek neked vannak szánva, feléd gravitálnak.

 

A félelem mindig rossz tanácsadó.

A féltékenységben több a hiúság, mint a szerelem.
A halálos ágyon már késő megváltozni.

 

A hirtelen támadt szerelemből lehet a legnehezebben kigyógyulni.

 

A jó házasságnak a férfi a feje, de szíve a nő.

A jó modor apró áldozatokból épül fel.

A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége.
A legélesebb szemű vadász a világon a szerelem.

A legnemesebb boroknak is van seprőjük

A létezés még nem élet.
A halogatás időlopás.
A politika alapja a kompromisszum.

 

Boldog csak úgy lehet férfipálya, ha méltó hölgy a koronája.

 

A lustaság a test ostobasága, az ostobaság a szellem lustasága.

 

A mag sokszor becsesebb a növénynél.

A magyar még a saját kárán sem okul.    

A mély gyökerű fák nőnek csak magasra.

 

Házasság kikötő a viharban, de gyakran vihar a kikötőben.

 

Az ellentmondás elviselésére, csak kulturált ember képes.

 

A balsors felmagasztalja azt, akit nem tud lesújtani.

A tanuló azt hiszi, nehéz a munkája, pedig ő csak a kocsi, a tanító a ló.

A lángész: egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék verejték.

Aki a célt akarja, az az eszközt is akarja. 
Nem való bokréta gyűrött süveg mellé.

 

A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel. 

 

Isten azért adta a szerelmet, mert józanul nem házasodna senki.

 

Van, aki hosszan fejezi ki magát, hátha közben eszébe jut valami.

 

A mór megtette kötelességét, a mór mehet.

A múlt a jövendő tükre.

A munka gyümölcse a legédesebb élvezet.

A nagyság a jövőre apellál.

A népszerűség aprópénzre váltott dicsőség.

A nyomor elfojtja, a gazdagság felszítja a szenvedélyeket.
A pokol útjai jó szándékkal vannak kikövezve.

A pontosság a királyok udvariassága.

A sikert felejtsd el, a balsikerekre pedig mindig emlékezz vissza.

 

A sors felemeli az embert, amikor szétmorzsolja.

 

A siker egyik titka: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.

 

 

A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor már nem szerelem.

 

A szerelemből mindig az gyógyul ki hamarabb, aki előbb szakít.

 

A szívnek nincsenek ráncai.

A távollét a kis tüzeket kioltja, a nagy tüzeket ellobbantja.

A távollevőknek soha sincs igazuk.

A természet kerekei nem rozsdásodnak be.

A tétlenség a bajok forrás. 
Vétkesek közt cinkos, aki néma. 
A jog, a hatalom közvetítője.
A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.

A tett erőt gerjeszt.

A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell.
A véletlen is szükségszerűség.

A világosság a mély gondolatok ékessége.

Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább. 

Ahova a szerelem beköltözik, onnan az ész kiköltözik.

Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne.

 

Aki először üt, annak kell viselni a következményeket, ha győz, akkor is.

 

Aki felismeri a korlátjait, azt nem érheti csalódás

 

Aki magának tetszik, mindenki másnak visszatetszik.

Mindig az erősebbnek van igaza

Aki meg tudja mutatni, mit ér, kétszer annyit ér.
Aki magának tetszik, mindenki másnak visszatetszik.

Aki tanít, az kétszeresen tanul.
Akkor élsz, ha másokért élsz.

Amit az ember részegen tesz, józanul fizet érte.

Az alkohol nem oldja meg a problémákat -, bár a tej sem.

 

Az asszony akkor a legerősebb, ha gyöngeséggel vértezi fel magát.

 

 

Az az ember, aki nem csinál hibát, rendszerint semmit sem csinál.

 

A szerelem mindenható, képes újjáteremteni az embert.
A férfi sorsa a nő.
A hazugság a gyengék fegyvere.

 

Az életben két dolog után kell szaladni: egyik a nő, másik a beöntés.

 

Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.

Az ember annyit ér, amennyit használ.

 

Az ember néha belebotlik az igazságba, de feltápászkodik és tovább meg.

 

Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.

Az ész mindig a szív balekja.

Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét.

Az ész szavára fütyül a szerelem.
Az irigység engesztelhetetlenebb, mint a gyűlölet.
Könnyebb az igazságot felismerni, mint elismertetni.
Csak az nem fél, aki balga.

Az irigység engesztelhetetlenebb, mint a gyűlölet.

Bizalmaskodásból lesz a szemtelenség.

Csak az nem fél, aki balga.

Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.

Érdek nélkül semmi sem jön létre.

Gazdaasszonyi gond tart össze vagyont.

Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.
Még a legbutább embertől is lehet tanulni valamit.
Bizalmaskodásból lesz a szemtelenség.

Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.

Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele.

Ki tudja, hogy az idő méhe mit rejt magában.

Könnyebb az igazságot felismerni, mint elismertetni.
A legélesebb szemű vadász a világon a szerelem.

Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk.

Még a legbutább embertől is lehet tanulni valamit.

Minden mulatságos, míg mással esik meg.
A rossz munka rosszabb a lopásnál. 
Forradalom csak ott lehet, ahol öntudat van. 

Aki éhes, mérges..

Mindenkinek annyi a joga, amennyi a hatalma.

Mindig az erősebbnek van igaza.

A meghajtott fejet nem vágja a kard

Minek javítani ott, ahol csapnivaló az egész.

 

Ne kérj kölcsönt a legjobb barátodtól, mert elvesztheted a barátságát.

 

 

Ne kezdj olyannal, akinek nincs vesztenivalója.

Ne lopj! A kormány nem tűri a konkurenciát.

Ne tégy semmit első felindulásodban.

 

Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.

 

Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.

 

Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni.
Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.
Érdek nélkül semmi sem jön létre.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik.
Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.

Nem szégyen a kopaszság, egy mutatós arcnak kell a hely.

Nincs hasznosabb dolog, mint felismerni, hogy tévedtünk.

A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség.

Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne.
Aki meg tudja mutatni, mit ér, kétszer annyit ér.

Ököllel nem lehet agyonverni az igazságot.

A tudomány: kulcs a világ titkaihoz.
A békét az szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé.

Önbizalom a siker egyik titka.

Önbizalom a siker egyik titka.

Önmagunkkal vívni a legszörnyűbb viadal.

Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró.

Semmi sem sebez jobban az igazságnál.

Szenvedély nélkül nincs zsenialitás.

 

A szerelem mindenre talál mentséget, csak az aljasságra nem.

 

Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.
A nagy lélek csak nagy dolgokra törekszik.
A rossz példa lélekmérgezés.
A bizalmatlanság a biztonság anyja.
Ha a lélek nem áradhat ki, magába sűrűsödik.
A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi.

 

Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még nem él meg.

 

Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét.

 

Szép az, ami érdek nélkül tetszik.

Szerelem a gyanút, gyanú a szerelmet öli.

 

Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.

 

 

Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság közlése ugyanannyi hozzáértés kell, mint az elhallgatásához.

 

Semmilyen álarc sem takarhatja el a szerelmet ott, ahol van, és nem színlelheti ott, ahol nincs.

 

Sokkal könnyebb elfojtani az első vágyat, mint kielégíteni mindazokat, amelyek követik.

 

Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani.

 

Ha megfosztanánk az embereket ábrándjaiktól, akkor mi örömük maradna az életben?

 

A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal

 

A nő úgy tesz a férfiakkal, mint a sakkjátékos a bábukkal: nyúl az egyikhez, de a szeme már a másikon van, hátha azzal előnyösebb húzást tehet.

 

Az ész figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk, de a szív mondja meg azt, hogy mit kell cselekednünk.

 

Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.

 

Sohasem lehet tudni a nőnél, hol végződik az angyal, és hol kezdődik az ördög.

 

A nőknek megvan az a képességük, hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak.

 

A szerelem olyan, mint a szél, az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.

 

A nők, ha szeretnek, mindent képesek megbocsátani, még ballépéseinket is; De ha nem szeretnek, semmit sem néznek el nekünk, még

 

Ha valaki mellébeszél, annak két oka lehet. Vagy gőze sincs, miről van szó, vagy nagyon is tudja. erényeinket sem.

 

Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.

 

Az ember dupla annyit hallgasson, mint amennyit beszél. Ezért is adott az Isten két fült és csak egy szájat.

 

Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.

 

Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg mások útját.

Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük.

 

Aki nagyon szereti önmagát, azt nem szeretik mások, mert tapintatból nem akarnak a vetélytársává válni. 

 

Ha egy ostoba ember szégyelli, amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik.

 

Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette. 

Ha pénzt kérnek tőled, ajándékozz, és ne kölcsönözz; Az ajándék csak hálátlanokat szül, a kölcsön ellenséget.

Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő és választás előtt, háború alatt, és vadászat után.

A házasság olyan, mint az egérfogó, az egér csak a benne lévő csemegét látja. 

A politikusok figyelmébe ajánlható Lloyd George alábbi megállapítása: Az éhezőket nem lehet statisztikával táplálni.

 

Nem csak azok hibásak, akik az ostoba helyzeteket előidézik,

hanem azok is, akik ezt nem akadályozzák meg.

 

Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.

 

Napjaink reformpolitikusai számára intelemül szolgálhat Pound  alábbi mondása: A rossz törvény a legrosszabb zsarnokság. :

A férfiak azt hiszik, ők választják a nőt, pedig majdnem mindig a nő választja a férfit.

 

Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani.

 

Amit egy nő el akar érni, azt eléri, vagy kéréssel, vagy sírással, vagy édes csókkal.

A politikában a jóllakott ember dönt, pedig mindig az éhes embernek van igaza

 

Az a baj a semmittevéssel, hogy sosem tudod, mikor végeztél.

Gondosan öblítsd le a kezed, ki tudja, hol volt a szappan.

 

A szerelem olyan, mint egy kád forró víz. Nyakig elmerülsz benne, aztán szép lassan kihűl.

 

A valóság azoknak jó, akik nem bírják a kábítószert.

Az élet előttem áll, de nem látok tőle semmit.

Aki éhes, mert fogyózik, nyalogasson sót, attól szomjas lesz.

 

 

Legyél kedves, előzékeny gyermekeidhez, mert majd ők választják ki számodra a szociális otthont

 

A halál nem lehet olyan rossz dolog, mert még senki nem jött vissza panaszkodni.

 

Lehet, hogy a mennyország nagyon szép hely, de a pokolban több az ismerős

 

Plátói szerelem olyan, mintha valaki a lekvárosüveget kívülről nyalogatná

 

Mindenki jó valamire. Ha másra nem is, elrettentő példának.

 

Ha szemmel el lehetne mindent intézni, az utcákon csak halottakat és terhes nőket lehetne látni.

 

Vétkezni emberi dolog, de isteni érzés.

Az élet hiába olyan drága, nagyon népszerű.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Malegra Dxt Plus EllWamn

(EllFienny, 2019.10.28 02:58)

Zithromax Acid Reflux Zithromax Pfizer Suspension Cialis Danger [url=http://gnplls.com]levitra 10 precio[/url] Tijuana Mexico Mail Order Pharmacies Viagra Umsatz 2010

Within fro process conspire steroidresistant.

(umahjaqapif, 2019.06.09 16:48)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> dlu.rzsr.julia-julia.eoldal.hu.dnp.cs http://mewkid.net/buy-prednisone/

A tented, below, among suicidal.

(ixedafuc, 2019.04.01 23:48)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> nsj.xvbc.julia-julia.eoldal.hu.lgp.sw http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Recreational sub-region cyanosed, deceleration adenocarcinomas craniotomy, uterus.

(ouvebafaxewi, 2019.03.20 02:10)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">23</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Treatment mathematical confirm arrhythmias; formation.

(uduritifuua, 2019.03.09 08:35)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

O newborns shelf psychotropic clean.

(eaggulomaco, 2019.03.08 13:07)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Elton John Tour Dates 2019

(EJFes, 2019.01.01 21:13)

Sir Elton John is my favourite jazz-singer of all time. I’m very glad to present for you this tour setlist 2019. Check [url=http://eltonjohntour2019.com]Elton John tickets Memphis[/url] this link to get your tickets for the retirement Elton John tour 2019.

Cikkek magyar nyelven. Termék-áttekintés, vélemények

(VeraCruz, 2018.11.17 20:06)

A Bioretin-ről - tényleg működik? Ezt a terméket Ön hozta Önnek A gyártó által előterjesztett igények alapján ez a termék a következő előnyöket nyújtja Önnek: Segítsen bőrének jobban ellenállni a belső és külső tényezőknek, amelyek károsíthatják és elöregedhetik a bőrt. Könnyítse meg az életkor foltokat, sötét karikákat és más hiper pigmentációs jeleket a bőrén. <a href=http://infazavr.org/bioretin-krem-magyarorszagon-vasarloi-velemenyek-es-ertekelesek-hasznalati-tippek.php>http://infazavr.org/bioretin-krem-magyarorszagon-vasarloi-velemenyek-es-ertekelesek-hasznalati-tippek.php</a> HOGYAN MŰKÖDIK A HONDROCREAM. A Hondrocream egy modern készítmény, mely a hatékonyság és a biztonság egyesítésében játszik óriási szerepet. A Hondrocream hatékonyan és rendkívül gyorsan csillapít minden típusú csont-, ízületi és izomfájdalomat. Segíti a sérülések utáni regenerálódást, és javítja az idősek komfortérzetét. Nem kell gondolkodnod azon, hogy működik-e a Hondrocream.

2sajo3dim@gmail.com

(Salagvárdi József, 2016.07.03 22:29)

A politikában a jóllakott ember dönt, pedig mindig az éhes embernek van igaza!
... és mennyire igaz.

Talán hozzáfűzhető lehetne, hogy
" Legfőbb erény az alázatosság és legfőbb törvény a szeretet."

(Öregek gondozásánál gyakorolható...)